Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52011

Sist oppdatert: 2012-01-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 38 S (2011-2012), Innst. 155 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados, undertegnet i Paris 3. november 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1983 31. jan 2012 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)