Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52010

Sist oppdatert: 2012-01-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 37 S (2011-2012), Innst. 154 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. september 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1982 31. jan 2012 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)