Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 52008

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 40 S (2011-2012), Innst. 114 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-16)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1837 13. des 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)