Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51941

Sist oppdatert: 2011-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 18 S (2011-2012), kap. 456 og 3456, Innst. 85 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1757 7. des 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)