Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51938

Sist oppdatert: 2011-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 S (2011-2012), unntatt kap. 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 131 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1859 15. des 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)