Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51928

Sist oppdatert: 2011-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 32 S (2011-2012), Innst. 87 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1754 7. des 2011 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP. Nei 23% (24/105) 77% (81/105) 38% (64/169)
1755 7. des 2011 romertallene I og II. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)