Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51926

Sist oppdatert: 2011-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 17 S (2011-2012), Innst. 141 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1933 19. des 2011 romertallene I, II og III. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)