Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51925

Sist oppdatert: 2011-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 31 S (2011-2012), Innst. 123 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1900 14. des 2011 romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)