Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51924

Sist oppdatert: 2011-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2011-2012), unntatt kap. 231, Innst. 94 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1774 8. des 2011 romertallene I og II. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)