Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51922

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 18 S (2011-2012), unntatt kap. 490, 3490, 491, 456, 3456 og 480, Innst. 107 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1845 13. des 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 22% (22/101) 78% (79/101) 40% (68/169)
1846 13. des 2011 Romertall I kap. 430, post 1 Ja 75% (73/97) 25% (24/97) 43% (72/169)
1847 13. des 2011 Resterende del av romertall I og romertall II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)