Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51920

Sist oppdatert: 2011-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 26 S (2011-2012), Innst. 106 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1819 12. des 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 24% (23/96) 76% (73/96) 43% (73/169)
1820 12. des 2011 romertallene I, II og III. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)