Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51893

Sist oppdatert: 2011-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 59 S (2011-2012)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1543 22. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)