Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51845

Sist oppdatert: 2012-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 11 L (2011-2012), Innst. 162 L (2011-2012), Lovvedtak 45 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2100 20. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
2101 20. mar 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)