Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51841

Sist oppdatert: 2012-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 12 L (2011-2012), Innst. 185 L (2011-2012), Lovvedtak 46 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2105 20. mar 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 53% (55/104) 47% (49/104) 38% (65/169)
2103 20. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 - 3 fra FrP, H og KrF Nei 46% (48/104) 54% (56/104) 38% (65/169)
2104 20. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 - 3 fra FrP, H og KrF Ja 54% (56/104) 46% (48/104) 38% (65/169)