Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51840

Sist oppdatert: 2012-02-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:23 S (2011-2012), Innst. 191 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Terje Halleland om frihet til å bestemme skattemessig bopel ut fra faktiske forhold

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2054 1. mar 2012 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 24% (22/91) 76% (69/91) 46% (78/169)
2055 1. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra H, KrF og V Nei 47% (44/94) 53% (50/94) 44% (75/169)
2056 1. mar 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra H, KrF og V Ja 53% (50/94) 47% (44/94) 44% (75/169)