Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51789

Sist oppdatert: 2012-02-27 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:17 S (2011-2012), Innst. 169 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Morten Høglund, Karin S. Woldseth, Jan Arild Ellingsen og Siv Jensen om krav om uavhengige evalueringer av bistanden

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2012 28. feb 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 og 2 fra FrP og H Nei 39% (42/107) 61% (65/107) 37% (62/169)
2013 28. feb 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 og 2 fra FrP og H Ja 61% (65/107) 39% (42/107) 37% (62/169)