Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51693

Sist oppdatert: 2011-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 S (2011-2012), Innst. 98 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1797 12. des 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)