Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51691

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2011-2012), unntatt kap. 455, Innst. 7 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1830 13. des 2011 Forslag nr. 3 på vegne av FrP og KrF. Nei 28% (29/102) 72% (73/102) 40% (67/169)
1834 13. des 2011 Rammeområde 4 med romertall XVI (16) og XVII (17). Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
1833 13. des 2011 Rammeområde 4 med romertall I til og med XV (15) Ja 59% (59/100) 41% (41/100) 41% (69/169)
1835 13. des 2011 Rammeområde 8 med romertall I til og med X (10) Ja 59% (60/101) 41% (41/101) 40% (68/169)
1829 13. des 2011 Forslag nr. 4 - 7 på vegne av FrP. Nei 23% (23/100) 77% (77/100) 41% (69/169)
1831 13. des 2011 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og H. Nei 47% (47/101) 53% (54/101) 40% (68/169)
1832 13. des 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)