Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51628

Sist oppdatert: 2011-11-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2011-2012), Innst. 2 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Forsvarsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1553 25. nov 2011 Forslag nr. 70 på vegne av KrF. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
1558 25. nov 2011 Romertall II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
1556 25. nov 2011 Forslag nr. 1 - 5 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
1552 25. nov 2011 Forslag nr. 71 - 76 på vegne av V. Nei 2% (2/102) 98% (100/102) 40% (67/169)
1554 25. nov 2011 Forslag nr. 69 på vegne av H. Nei 18% (18/102) 82% (84/102) 40% (67/169)
1555 25. nov 2011 Forslag nr. 6 - 68 på vegne av FrP. Nei 22% (22/102) 78% (80/102) 40% (67/169)
1557 25. nov 2011 Romertall I. Ja 54% (55/102) 46% (47/102) 40% (67/169)