Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51617

Sist oppdatert: 2012-02-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:3 (2011-2012), Innst. 146 S (2011-2012)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2005 9. feb 2012 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)