Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51610

Sist oppdatert: 2012-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:1 (2011-2012), Innst. 147 S (2011-2012)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1989 7. feb 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)