Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51566

Sist oppdatert: 2012-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 149 S (2011-2012)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2011 til 30. juni 2011.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1988 7. feb 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)