Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51464

Sist oppdatert: 2012-04-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 7 (2011-2012), Innst. 236 S (2011-2012)

Beskrivelse: Nordområdene. Visjon og virkemidler

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2190 17. apr 2012 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)