Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51463

Sist oppdatert: 2012-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 52 S (2011-2012), Innst. 218 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 17/2011 av 1. april 2011 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2241 10. mai 2012 Komiteens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)