Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51459

Sist oppdatert: 2012-03-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 35 S (2011-2012), Innst. 187 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Peru og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Peru, begge av 24. juni 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2102 20. mar 2012 innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)