Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51456

Sist oppdatert: 2011-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 S (2011-2012), Innst. 99 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1798 12. des 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)