Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51455

Sist oppdatert: 2011-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 2 S (2011-2012), Innst. 69 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ukraina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Ukraina, begge av 24. juni 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1620 29. nov 2011 Innstillingens forslag til vedtak Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)