Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51454

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 4 (2011-2012), Innst. 84 S (2011-2012)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010-2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1844 13. des 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)