Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51450

Sist oppdatert: 2011-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 S (2011-2012), Innst. 142 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1932 19. des 2011 romertallene I og II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)