Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51447

Sist oppdatert: 2012-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 67 L (2011-2012), Innst. 241 L (2011-2012), Lovvedtak 56 (2011-2012)

Beskrivelse: Endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2253 14. mai 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
2254 14. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)