Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51443

Sist oppdatert: 2012-05-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 49 L (2011-2012), Innst. 266 L (2011-2012), Lovvedtak 51 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2331 3. mai 2012 lov om endringar i kommunelova m. m. romertall I til og med kapittel 5 A Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
2332 3. mai 2012 romertall I fra og med kapittel 5 B og romertallene II til og med VII Ja 59% (61/104) 41% (43/104) 38% (65/169)
2333 3. mai 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 60% (61/102) 40% (41/102) 40% (67/169)