Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51440

Sist oppdatert: 2012-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 10 L (2011-2012), Innst. 158 L (2011-2012), Lovvedtak 38 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1990 7. feb 2012 Innstillingens tilråding Ja 52% (52/100) 48% (48/100) 41% (69/169)
1991 7. feb 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 52% (51/99) 48% (48/99) 41% (70/169)