Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51436

Sist oppdatert: 2011-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 3 S (2011-2012), Innst. 60 S (2011-2012)

Beskrivelse: Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1619 29. nov 2011 romertallene I, II og III. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)