Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51435

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 14 S (2011-2012), Innst. 111 S (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Forsvarsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1838 13. des 2011 romertallene I og II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)