Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51434

Sist oppdatert: 2012-04-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 6 (2011-2012), Innst. 164 S (2011-2012)

Beskrivelse: Datatilsynet og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2188 16. apr 2012 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 5% (5/105) 95% (100/105) 38% (64/169)
2189 16. apr 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)