Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51433

Sist oppdatert: 2012-03-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 5 (2011-2012), Innst. 171 S (2011-2012), Meld. St. 5 (2011-2012)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2060 6. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)