Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51430

Sist oppdatert: 2011-12-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 S (2011-2012), Innst. 144 S (2011-2012)

Beskrivelse: Ny saldering av statsbudsjettet 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1943 20. des 2011 Forslag nr. 3 på vegne av KrF. Nei 7% (7/103) 93% (96/103) 39% (66/169)
1945 20. des 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 22% (23/103) 78% (80/103) 39% (66/169)
1944 20. des 2011 Forslag nr. 2 på vegne av H. Nei 18% (19/103) 82% (84/103) 39% (66/169)
1946 20. des 2011 romertallene I, II og III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)