Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51428

Sist oppdatert: 2011-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 33 S (2011-2012), Innst. 122 S (2011-2012)

Beskrivelse: Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1868 15. des 2011 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)