Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51424

Sist oppdatert: 2011-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 9 L (2011-2012), Innst. 97 L (2011-2012), Lovvedtak 26 (2011-2012)

Beskrivelse: Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1759 8. des 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingens § 9-1 første ledd og forslag nr.1 fra Akthar Chaudhry Ja 93% (88/95) 7% (7/95) 44% (74/169)
1758 8. des 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingens § 9-1 første ledd og forslag nr.1 fra Akthar Chaudhry Nei 7% (7/95) 93% (88/95) 44% (74/169)
1760 8. des 2011 Innstillingens § 9-2 Ja 92% (86/93) 8% (7/93) 45% (76/169)
1761 8. des 2011 Øvrige kapitler og paragrafer Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
1762 8. des 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)