Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 51421

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 17 S (2011-2012)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1827 13. des 2011 romertallene I til og med VI (6). Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)