Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51388

Sist oppdatert: 2011-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 11 S (2011-2012)

Beskrivelse: Statsbudsjettet for 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1706 6. des 2011 Forslag nr. 22 på vegne av V. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
1698 6. des 2011 Forslag nr. 20 på vegne av FrP. Nei 22% (23/103) 78% (80/103) 39% (66/169)
1702 6. des 2011 Forslag nr. 15 på vegne av FrP og H. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
1705 6. des 2011 Forslag nr. 2 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
1707 6. des 2011 Forslag nr. 23 - 26 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
1697 6. des 2011 Forslag nr. 19 på vegne av FrP. Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)
1699 6. des 2011 Forslag nr. 21 på vegne av FrP. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
1701 6. des 2011 Forslag nr. 18 på vegne av FrP og KrF. Nei 29% (30/102) 71% (72/102) 40% (67/169)
1703 6. des 2011 Forslag nr. 16 på vegne av FrP og H. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
1704 6. des 2011 Forslag nr. 1 og 3 - 14 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
1700 6. des 2011 Forslag nr. 17 på vegne av FrP og KrF. Nei 28% (29/102) 72% (73/102) 40% (67/169)
1708 6. des 2011 romertallene I til og med romertall V (5). Ja 54% (54/100) 46% (46/100) 41% (69/169)