Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 51387

Sist oppdatert: 2011-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 10 S (2011-2012)

Beskrivelse: Statsbudsjettet for 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1625 1. des 2011 Rammeområde 14 med romertall I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)