Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1894 14. des 2011 Forslag nr. 3 og 8 på vegne av FrP og H. Nei 41% (42/103) 59% (61/103) 39% (66/169)
1890 14. des 2011 Forslag nr. 32 på vegne av H. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
1885 14. des 2011 Forslag nr. 28 på vegne av V. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
1893 14. des 2011 Forslag nr. 4 - 7, 9 og 10 på vegne av FrP og H. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
1895 14. des 2011 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
1898 14. des 2011 Stor bokstav C, rammeområde 11 med romertallene I til og med V (5). Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)
1896 14. des 2011 Stor bokstav A, rammeområde 9 med romertallene I til og med XIII (13) Ja 53% (54/101) 47% (47/101) 40% (68/169)
1888 14. des 2011 Forslag nr. 31 på vegne av V. Nei 3% (3/101) 97% (98/101) 40% (68/169)
1892 14. des 2011 Forslag nr. 11 - 13, 15 - 19 og 21 - 26 på vegne av FrP. Nei 23% (24/103) 77% (79/103) 39% (66/169)
1897 14. des 2011 Stor bokstav B, rammeområde 10 med romertallene I og II. Ja 59% (61/103) 41% (42/103) 39% (66/169)
1886 14. des 2011 Forslag nr. 29 på vegne av V. Nei 7% (7/103) 93% (96/103) 39% (66/169)
1887 14. des 2011 Forslag nr. 30 på vegne av V. Nei 23% (23/99) 77% (76/99) 41% (70/169)
1889 14. des 2011 Forslag nr. 27 på vegne av KrF. Nei 6% (6/102) 94% (96/102) 40% (67/169)
1891 14. des 2011 Forslag nr. 14 og 20 på vegne av FrP. Nei 24% (25/103) 76% (78/103) 39% (66/169)