Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51383

Sist oppdatert: 2011-12-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 6 S (2011-2012)

Beskrivelse: Statsbudsjettet for 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1662 2. des 2011 Forslag nr. 1 og 3 på vegne av FrP og H. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
1663 2. des 2011 Forslag nr. 2 på vegne av FrP og H. Nei 46% (46/101) 54% (55/101) 40% (68/169)
1664 2. des 2011 Forslag nr. 4 på vegne av FrP. Nei 25% (26/102) 75% (76/102) 40% (67/169)
1665 2. des 2011 Rammeområde 5 romertall I til og med romertall VIII. Ja 54% (55/101) 46% (46/101) 40% (68/169)