Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1869 15. des 2011 Forslag nr. 21 på vegne av V. Nei 2% (2/104) 98% (102/104) 38% (65/169)
1870 15. des 2011 Forslag nr. 20 på vegne av KrF. Nei 6% (6/105) 94% (99/105) 38% (64/169)
1872 15. des 2011 Forslag nr. 18 på vegne av H. Nei 17% (18/105) 83% (87/105) 38% (64/169)
1871 15. des 2011 Forslag nr. 19 på vegne av KrF og V. Nei 7% (7/105) 93% (98/105) 38% (64/169)
1874 15. des 2011 Forslag nr. 1 på vegne av H, KrF og V. Nei 25% (26/105) 75% (79/105) 38% (64/169)
1875 15. des 2011 Stor bokstav A med rammeområde 20 Stor bokstav B med rammeområde 21 Stor bokstav C vedtak utenfor rammeområdene Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
1873 15. des 2011 Forslag nr. 2 - 17 på vegne av FrP. Nei 24% (25/104) 76% (79/104) 38% (65/169)