Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51251

Sist oppdatert: 2012-03-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 30 (2010-2011), Innst. 222 S (2011-2012)

Beskrivelse: Fordelingsmeldingen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2169 29. mar 2012 Forslag nr. 1 - 25 på vegne av V. Nei 1% (1/93) 99% (92/93) 45% (76/169)
2170 29. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)