Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51216

Sist oppdatert: 2011-11-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 150 S (2010-2011), Innst. 25 S (2011-2012)

Beskrivelse: Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya i perioden 24. juni til 1. august 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1474 10. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)