Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51185

Sist oppdatert: 2011-11-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 149 L (2010-2011), Innst. 27 L (2011-2012), Lovvedtak 4 (2011-2012)

Beskrivelse: Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1488 10. nov 2011 Forslag nr. 1 fra finanskomiteen. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
1489 10. nov 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)