Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 51092

Sist oppdatert: 2011-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 147 L (2010-2011), Innst. 75 L (2011-2012), Lovvedtak 29 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i svalbardmiljøloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1794 12. des 2011 § 80 bokstav a, § 81 første ledd bokstav b og § 83 fjerde ledd Ja 58% (55/95) 42% (40/95) 44% (74/169)
1795 12. des 2011 Øvrige paragrafer under romertall I, samt romertall II Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
1796 12. des 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)