Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50949

Sist oppdatert: 2011-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 28 (2010-2011), Innst. 143 S (2011-2012)

Beskrivelse: En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1925 19. des 2011 Forslag nr. 28 på vegne av V. Nei 7% (7/104) 93% (97/104) 38% (65/169)
1929 19. des 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
1927 19. des 2011 Forslag nr. 18 - 21, 23 og 25 på vegne av FrP og H. Nei 40% (42/104) 60% (62/104) 38% (65/169)
1926 19. des 2011 Forslag nr. 16, 17, 22, 24, 26 og 27 på vegne av FrP og H. Nei 41% (43/104) 59% (61/104) 38% (65/169)
1928 19. des 2011 Forslag nr. 1 - 15 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 46% (48/104) 54% (56/104) 38% (65/169)